INDIVIDUELE SESSIES

De praktijk aan de Van Eycklei

Wat is psychotherapie?

Psychotherapie is een behandeling die toegepast wordt door een psycholoog of psychotherapeut. De therapeut reikt geen pasklare oplossingen aan, maar helpt om alles op een rijtje te zetten en tot inzichten te komen. Dit gebeurt op professionele en vertrouwelijke
wijze in een veilige omgeving..

Wat moet ik doen als ik in therapie wil?

Concreet gaan wij als volgt tewerk: nadat u zich aanmeldt, wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Hierin proberen wij een beeld te krijgen van uw klacht en van uw verwachtingen. Afhankelijk van uw situatie gaan wij vervolgens verder met therapie of is het
mogelijk dat wij voorstellen om u door te verwijzen. Ook kan het voorkomen dat u zelf het gevoel heeft dat het niet echt klikt met uw therapeut; dit kan eveneens aanleiding geven tot een doorverwijzing en het is belangrijk dat u zich voldoende op uw gemak voelt om dit aan te kaarten.

Hoe lang duurt zo’n therapie?

Het is niet altijd gemakkelijk om op voorhand een goede inschatting te maken van de duur van de therapie. Er zijn verschillende factoren die dit beïnvloeden; algemeen genomen bestaan er geen eenvoudige oplossingen en is psychotherapie een werk van lange adem. In enkele gevallen zullen mensen genoeg hebben aan slechts een aantal sessies, vaker duurt een therapietraject meerdere maanden en in sommige gevallen zelfs langer dan een jaar.

Wat is de specifieke visie van Integra op therapie ?

Bij Integra verstrekken wij therapie op maat. Onze visie rust op drie pijlers, die gesymboliseerd worden door de drie uiteinden van de Griekse letter ‘psy’ (Ψ) in ons logo:
Integraliteit: wij proberen om elke klacht zo ruimdenkend mogelijk te benaderen en voorbarige conclusies te vermijden.

Integriteit: wij engageren ons om therapie te verschaffen met respect voor de eigenheid van elke persoon.

Integratie: elke mens heeft sterktes en kwetsbaarheden. Samen gaan wij op zoek naar wat die sterktes zijn en hoe wij de sterktes en kwetsbaarheden kunnen integreren om weerbaarder te worden.

Integra streeft ernaar om u op regelmatige basis
interessante voordrachten en workshops aan te bieden.
Consulteer zeker geregeld onze website om nieuwigheden in ons aanbod te ontdekken. De aankondigingen vindt u als u op ‘Activiteiten’ klikt. Hier kan u tevens de onderwerpen van afgelopen lezingen en workshops bekijken, evenals eventuele foto’s, teksten of videocompilaties.
Indien de datum waarop de lezing of workshop werd gehouden reeds is verlopen of indien u deze als particulier niet kon volgen vanwege een privéboeking, kan u desgewenst contact opnemen met ons om een voordracht voor uw vereniging te reserveren. Ook bestaat telkens de mogelijkheid om vrijblijvend de opmaak van een lezing of workshop met een door u gewenst thema te bespreken.

LEZINGEN EN WORKSHOPS

Esther geeft les aan Thomas More

CONSULTING VOOR ORGANISATIES

De praktijk aan de Van Eycklei

De praktijk aan de Van Eycklei

Sinds 2016 biedt Integra op vraag consultingdiensten aan voornamelijk schooldirecties. Hierbij hanteren we een specifieke klinische invalshoek, waarbij de focus ligt op knelpunten in het welzijn van personeel (en/of leerlingen). We adviseren uw organisatie met betrekking tot uw specifieke vragen en begeleiden u desgewenst in het gebruik van tools zoals vragenlijsten, mediëring, teambuilding,

Het doel is meestal om het welbevinden te verhogen – maar kan ook toegespitst worden op de specifieke situatie van uw onderneming – zonder dat het personeel (en/of de leerlingen)het gevoel heeft (/heben) dat er van buitenaf wordt ingegrepen.

OVER ONS

Integra is een psychotherapeutische praktijk in Antwerpen.
Wij bieden psychologische hulp aan mensen die het gevoel hebben vast te zitten in hun leven:
niet meer vooruit geraken, geen uitweg zien, niet meer kunnen functioneren…

CONTACT

0032 487 531 099

info@integra.care

MEER INFO

Openingsuren van maandag tot donderdag 9.30 – 12.30.

Telefonisch contact van maandag tot donderdag 10.00 – 14.00

nl_BE